Brandbeveiliging | Detectie | Certificering

Certificeren?

Techniek en de organisatie van veiligheid zijn zó ingewikkeld geworden, dat de meeste eindgebruikers niet meer zelf kunnen nagaan of de maatregelen goed of onvoldoende zijn.
Techniek en de organisatie van veiligheid is zo ingewikkeld geworden, dat de meeste Nederlanders niet kunnen nagaan of de maatregelen goed of onvoldoende zijn. Want:

  • wie weet welke diploma's een installateur moet hebben?
  • hoe veilig de vertrouwelijke gegevens over de klant en het beveiligde pand zijn opgeborgen?
  • of een bedrijf zich houdt aan de installatievoorschriften voor bijvoorbeeld brandmeldapparatuur?
  • of een bedrijf daarbij rekening houdt met de wettelijke voorschriften?
Daarom zijn regelingen gemaakt, die de kwaliteitsstandaard aangeven.
Welke regelingen zijn er voor brandveiligheid?
In het kader van brandveiligheid erkent NCP Certificatie bedrijven op basis van een aantal regelingen. Deze zijn:
  • Regeling Brandmeldinstallaties 2002
  • Regeling Rookbeheersingsystemen 2002
  • Regeling LPS 1233 (sprinklerregeling)
  • Regeling Kleine Blusmiddelen

Wie maakt de regelingen?

Het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV) beheert de regelingen op het gebied van brandveiligheid (m.u.v. de Regeling Rookbeheersingssystemen die nog wordt beheerd door NCP Certificatie). Het CCV is een samenwerkingverband tussen overheid en het bedrijfsleven om gezamenlijk Nederland veiliger te maken. Een onderdeel van het CCV is het beheer van kwaliteitsregelingen.
Het CCV geeft per regeling een licentie aan één of meerdere certificatie-instellingen om bedrijven onder die regeling te erkennen. NCP Certificatie is de certificatie-instelling voor veiligheid.